Wednesday, May 30, 2007

joketime!

m bored but this made me laugh...

01) Contemplate - kulang ang mga pinggan

02) Punctuation - pera para maka-enrol

03) Ice Buko - nagtatanong kung ayos na ang buhok

04) Tenacious - sapatos na pang tennis

05) Calculator - tawagan kita mamaya

06) Devastation - sakayan ng bus

07) Protestant - Tindahan ng prutas

08) Statue - Ikaw ba yan?

09) Tissue - Ikaw nga!

10) Predicate - Pakawalan mo ang pusa

11) Dedicate - Pinatay ang pusa

12) Aspect - Pantusok o pandurog ng yelo

13) Deduct - Ang pato

14) Defeat - Ang paa (ng pato?)

15) Detail - Ang buntot (ng pato?)

16) Deposit - Gripo (Call DIPLOMA if DEPOSIT is leaking)

17) City - Bago mag-utso; A number to follow 6

18) Cattle - Doon nakatila ang Hali at Leyna

19) Persuading - Unang Kasal

20) Depress - Ang nagkasal sa PERSUADING

22) Defense - Ginamit ng mga pangsulat sa kontrata sa PERSUADING

23) It Depends - Kainin mo ang bakod

24) Shampoo - Bago mag-labing-isha (11)

25) Delusion - Maluwang (kapag maluwang ang damit, eh DELUSION)

26) Delivery - Walang bayad. Kapag work ing lunch, eh DELIVERY na
ang tanghalian

27) Profit - Patunayan mo

28) Balance Sheet - What comes out after eating a balance diet

29) Backlog - bacon saka egg

30) Beehive - magpakatino ka

31) CD-ROM - tingnan mo ang kwarto

32) Debug - ang ipis

33) Defrag - ang palaka

34) Defense - ang bakod

35) Defer - ang balahibo

36) Deflate - ang plato

37) Detest - ang eksamin

38) Devalue - 'yon ang susunod sa letrang V

39) Devote - ang boto

40) Dilemma - brownout!, a!

41) Effort - 'dun nagla-land ang efflane

42) Forums - apat na kwarto

43) July - nagsinungaling ka ba?

44) Liturgy - what comes after litur F

No comments:

Post a Comment

Advertisment...

Kotts
Kotts
pquinto.sulit.com.ph - Friday, April 3, 2009

2009 © Sulit.com.ph
The On Demand Global Workforce - oDesk Join Vinefire! The On Demand Global Workforce - oDesk

Twitter

Advertisment..